Връзка майка-дете

Близката връзка между майката и детето се развива естествено по време на бременността.

Майката и детето реагират спонтанно на сигналите един на друг. Детето разпознава спонтанно мириса и пулса на майката.

С всеки изминал ден майката разбира по-добре от какво се нуждае детето й. Например: защо детето плаче или кога то е гладно.

Кърменето спомага за засилване на близката връзка между майката и детето. Въпреки това, майки, които не кърмят, също изграждат много лесно естествена и близка връзка с детето си.

Връзка баща-дете

При бащите може да е по-трудно да се създаде такава силна връзка. Но бащите също могат да заздравят връзката си с детето. Те могат например:

Тези моменти на близост са важни за бащата и детето. Това също означава, че майката може да почива от време на време.

Разговор

Да станеш родител е процес на учене. Разговаряйте с вашето семейство, приятели, други родители и вашия общопрактикуващ лекар или акушерка. Те могат да ви помогнат и да ви дадат съвет. Също така разговаряйте с вашия партньор за това, което и двамата желаете и от което имате нужда.

Moeder-kindrelatie

De band tussen de moeder en haar kind groeit vanzelf tijdens de zwangerschap.

Moeder en baby reageren spontaan op elkaars signalen. De baby herkent de hartslag en de geur van de moeder. 

Elke dag leert de moeder de baby beter te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom hij/zij huilt of wanneer hij/zij honger heeft. 

Borstvoeding geven helpt om de band tussen moeder en kind te versterken. Ook moeders die geen borstvoeding geven, bouwen vanzelf een band met hun baby op. 

Vader-kindrelatie

Voor vaders kan het moeilijker zijn om een sterke band op te bouwen. Maar ook vaders kunnen de relatie met hun kind versterken. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • De baby moedermelk of poedermelk geven met een flesje;
  • De baby knuffelen;
  • De baby in bad doen;
  • De baby dragen in een draagdoek. 

Deze intieme momenten zijn belangrijk voor vader en kind. En de moeder kan ondertussen een beetje rusten.

Praten

Ouder van een kind worden is een leerproces. Praat met uw familie, vrienden, andere ouders, uw huisarts of de verloskundige. Zij kunnen u helpen en advies geven. Praat ook met uw partner over wat jullie beiden willen en nodig hebben.  

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Следродилни грижи
През първите дни след раждането получавате помощ у дома от асистент за майчинство. Тя ви помага в грижите за новороденото. Помощта за майчинство се възстановява от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering).
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Още медицински специалисти