Гениталното осакатяване при жените се нарича още женско обрязване.

Гениталното осакатяване може да бъде направено по различни начини:

  • Частично или цялостно премахване на видимата част клитора (тип 1);
  • Частично или цялостно премахване на клитора и срамните устни (тип 2);
  • Зашиване на срамните устни, тъй че да остане само един малък отвор за урината и кръвта да изтичат от тялото (тип 3).
  • Всички други актове, които увреждат видимите полови органи на жената, като например пробождане, пробиване, изрязване, изстъргване и изгаряне.

Гениталното осакатяване се извършва по културни причини.

Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Външните полови органи на жената са: 1. големи срамни устни, 2. малки срамни устни, 3. отвор на влагалището, 4. клитор. Външният отвор на пикочния канал (5) и анусът (6) не са полови органи.
Външните полови органи на жената са: 1. големи срамни устни, 2. малки срамни устни, 3. отвор на влагалището, 4. клитор. Външният отвор на пикочния канал (5) и анусът (6) не са полови органи.
Генитално осакатяване при жените – вид 1: премахнат е клиторът.
Генитално осакатяване при жените – вид 1: премахнат е клиторът.
Генитално осакатяване при жените – вид 2: премахнати са срамните устни.
Генитално осакатяване при жените – вид 2: премахнати са срамните устни.
Генитално осакатяване при жените – вид 3: срамните устни са зашити.
Генитално осакатяване при жените – вид 3: срамните устни са зашити.

Гениталното осакатяване е много опасно за здравето на жените и момичетата. Някои от тях получават кръвотечение, което води до смърт. То също така може да причини:

Гениталното осакатяване на жени е незаконно в Европа. То е забранено по закон.

Ако сте претърпели генитално осакатяване или се страхувате, че може да бъдете подложени на такова, се свържете със специализирана организация. Тя ще може да ви помогне.

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
  • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
  • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waaruit urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
  • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Hier kan u geholpen worden. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Обслужване от ОПЛ извън работно време
Можете да се свържете със служба за обслужване от ОПЛ извън работно време (huisartsenpost) вечер или в почивните дни. Ако имате нужда от спешни грижи, можете да го посетите. Даден здравен проблем е “спешен”, ако не може да изчака до следващия работен ден на вашия общопрактикуващ лекар. Когато се обадите, се взема решение дали е необходимо да посетите службата за обслужване от ОПЛ извън работно време.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Часове за консултации по генитално осакатяване на жени
Часове за консултации за жени, подложени на генитално осакатяване.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Veilig Thuis – заплаха от генитално осакатяване
Съвети или подкрепа в случай на заплаха от обрязване при жени.
Още медицински специалисти