Скоро след раждането

През първия час бебето лежи до вас и може да суче от гърдите ви. След един час бебето се проверява и претегля.

 • Акушерката проверява дишането на детето, цвета на кожата, мускулния тонус, сърдечния пулс и реакцията на стимули. Тя също така дава на бебето витамин K.
 • Детето се облича или увива в пелена.
 • След това вие и вашият партньор можете отново да прегърнете бебето. След цезарово сечение (хирургично раждане) бебето остава при вашия партньор.
 • Дават ви нещо да ядете и пиете. В случай че показателите ви са добри, можете да вземете душ. Ако сте родили в болница и няма медицински причини да останете, можете да се приберете у дома няколко часа след раждането.
 • Ако сте родили с цезарово сечение, оставате три дни в болницата, където ще се грижат за вас и за бебето. В много болници вашият партньор също може да прекара нощите там.

Майка кърми бебето си.

1. През следващите седмици

Ако сте си у дома, асистентът за майчинство ще идва при вас всеки ден през първата седмица. Тя помага в грижите за бебето и проверява здравословното състояние на майката. Акушерката ви посещава през ден, за да види как се чувствате.

 • До 5 дни след раждане вашето дете може да загуби тегло. Това е нормално.
 • През първата седмица се проверява слуха на детето и то се изследва за редки метаболитни заболявания. Детската медицинска сестра проверява слуха и взема малко кръв.

Грижи за майката

 • След 8-10 дни асистентът за майчинство и акушерката няма повече да ви посещават у дома.
 • През първите 6 седмици акушерката носи отговорност за майката. През тези 6 седмици акушерката ви оказва помощ.
 • Около 6 седмици след раждането акушерката и гинекологът извършват последен контролен преглед.
 • След първите 6 седмици грижите се поемат от вашия общопрактикуващ лекар. Ако имате въпроси или нужда от помощ, се обърнете към вашия общопрактикуващ лекар.

Грижи за

Грижите за бебето се предават на общинския здравен център. Детската сестра ви посещава у дома, за да се представи, когато детето стане на около 2 седмици.

 • Когато детето стане на около 1 месец, вие трябва да го заведете на детска консултация за първи път.
 • След около 8 седмици се правят първите ваксинации на детето.

Kort na de geboorte

 • Uw baby blijf het eerste uur bij u liggen en kan dan aan de borst drinken. 
 • Na een uur wordt uw baby nagekeken en gewogen.
 • De verloskundige controleert de ademhaling, de kleur van de huid, de spierspanning, de hartslag en de reactie op prikkels. Ook geeft ze de baby Vitamine K
 • De baby wordt aangekleed of in een omslagdoek gewikkeld.
 • U of uw partner mag daarna de baby weer vasthouden. Na een bevalling met operatie (keizersnede) blijft de baby bij uw partner.
 • U krijgt wat te eten en te drinken. Als de controles goed zijn mag u douchen. Als u in het ziekenhuis bent bevallen en er geen medische redenen zijn, mag u enkele uren na de bevalling naar huis.
 • Heeft u een keizersnede gehad, dan blijft u nog drie dagen in het ziekenhuis, waar ze u en uw baby verder zullen verzorgen. In veel ziekenhuizen kan uw partner ook ’s nachts bij u blijven.
Vrouw geeft haar baby borstvoeding.

In de volgende weken

 • Wanneer u thuis bent, komt de kraamverzorgster de eerste week elke dag bij jullie thuis. Zij helpt met de verzorging van uw baby en doet controles bij de moeder. De verloskundige komt om de dag op bezoek om te kijken hoe het gaat. 
 • Tot 5 dagen na de geboorte kan uw baby gewicht verliezen. Dit is normaal. 
 • In de eerste week krijgt uw baby een gehoortest en wordt uw baby getest op zeldzame stofwisselingsziekten (metabole ziekten). De jeugdverpleegkundige doet deze gehoortest en neemt ook wat bloed af. 

Zorg voor moeder en kind

Zorg voor moeder 

 • Na 8-10 dagen komen de kraamverzorgster en verloskundige niet meer bij u thuis.

 • De verloskundige is de eerste 6 weken verantwoordelijk voor de moeder. De verloskundige begeleidt u gedurende deze 6 weken.

 • Ongeveer 6 weken na de bevalling komt u op nacontrole bij uw verloskundige of gynaecoloog.

 • Na de eerste 6 weken neemt de huisarts de zorg over. Neem contact op met de huisarts als u vragen of hulp nodig heeft. 

Zorg voor het kind 

 • De zorg van uw baby wordt overgedragen aan het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige komt op huisbezoek om kennis te maken, wanneer het kind ongeveer 2 weken oud is.
 • Wanneer uw baby ongeveer 1 maand oud is gaan jullie voor het eerst zelf naar het consultatiebureau. 
 • Na ongeveer 8 weken krijgt de baby de eerste vaccinaties, zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio. 

 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Следродилни грижи
През първите дни след раждането получавате помощ у дома от асистент за майчинство. Тя ви помага в грижите за новороденото. Помощта за майчинство се възстановява от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering).
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Още медицински специалисти