Симптоми на нелекуван ХИВ

Ако някой се зарази с ХИВ, той или тя може да проявява следните симптоми:

  • Първи седмици: той/тя може да получи симптоми наподобяващи грип, обрив или подути лимфни възли.
  • После следва период без симптоми.

Ако той или тя не се лекува от ХИВ, то:

  • След известно време (това може да продължи 2 години или повече) той/тя може да имат нови оплаквания и/или различни нови симптоми.
  • ХИВ атакува имунната система. Без да се лекува, човек с ХИВ ще се разболее от СПИН след няколко години. Имунната система на тялото е толкова слаба, че то ще бъде уязвимо за много други инфекции. Тези инфекции могат да причинят смърт.
Без лечение имунната система на ХИВ-позитивен човек е толкова слаба, че той/тя ще бъде уязвим(а) за много други инфекции и ще се разболее.

Живот с ХИВ, когато се лекувате

Колкото по-рано започне да се лекува човек с ХИВ, толкова по-малко сериозни са последиците от ХИВ за неговото/нейното здраве. Той/тя може да води нормален живот и да живее толкова дълго, колкото човек, който няма ХИВ.

Ако човек с ХИВ се лекува, няма почти никакъв риск да зарази друг чрез небезопасен секс.

Човек с ХИВ може да води нормален живот.

ХИВ тест

Направете си изследвания, ако искате да сте сигурни, че нямате ХИВ. Поискайте помощ от вашия общопрактикуващ лекар, общинския център за обществено здраве (GGD) или със здравния специалист в здравния пункт на центъра за търсещи убежище.

Мъж разговаря със здравен специалист.

Symptomen van hiv zonder behandeling

Als iemand geïnfecteerd raakt met hiv, dan zijn dit mogelijke symptomen

  • 1ste weken: hij/zij kan last krijgen van symptomen die op griep lijken, huiduitslag of gezwollen lymfeklieren
  • Daarna volgt een periode zonder symptomen.

Als hij/zij zich niet laat behandelen voor hiv, dan: 

  • Na een tijdje (dit kan 2 jaar of langer zijn) kan hij/zij nieuwe klachten en/of verschillende nieuwe symptomen krijgen.
  • Hiv valt het afweersysteem aan. Zonder behandeling krijgt iemand met hiv na enkele jaren aids. Het afweersysteem is dan zo zwak dat het lichaam vatbaar is voor andere infecties. Deze infecties kunnen dodelijk zijn.
Zonder behandeling is het afweersysteem van iemand met hiv zo zwak dat hij/zij vatbaar is voor andere infecties en ziek wordt.

Leven met hiv in behandeling

Hoe sneller iemand met hiv wordt behandeld, hoe minder ernstig de gevolgen voor zijn/haar gezondheid zijn. Hij/zij kan een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.

Als iemand met hiv wordt behandeld, is er bijna geen risico op infecteren van anderen bij onbeschermde seks

Iemand met hiv kan een normaal leven leiden.

Hiv-test

Laat u testen als u denkt dat u hiv heeft. Vraag uw huisarts, GGD of zorgverlener op het zorgverlener op het gezondheidscentrum in het AZC om hulp. 

Man praat met een zorgverlener.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Центрове за лечение на ХИВ
Ако имате ХИВ, е важно да получите лечение. Списък с центрове за лечение на ХИВ в Нидерландия.
ХИВ асоциация
За въпроси относно живота с ХИВ и връзка с други хора с ХИВ.
Poz & Proud
Организация за и на хомосексуални мъже с ХИВ.
Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Още медицински специалисти