Промени в живота

Родителството променя съществено живота ви.

Вие може:

 • да чувствате голяма отговорност за детето, което зависи от вас за храна, грижи и любов;
 • да се чувствате несигурни и изплашени относно чувствата и нуждите на детето.
 • не ви достига сън, защото се налага да ставате през нощта;
 • имате затруднения с кърменето (за жените);
 • тревожите се за бъдещето;
 • трябва да се откажете от предишни навици и хобита;
 • трябва да планирате действията си внимателно.

Социален живот

Вашите социални контакти могат да се променят. Например може:

 • да искате да прекарвате много време с вашето дете;
 • да се запознаете с нови хора, които също имат деца;
 • да се преместите и да имате нови съседи;
 • да се налага все по-често да правите планове предварително: някои контакти могат да се ограничат.

И майката, и бащата на детето претърпяват промени.

Промените са нормално явление. Необходимо е известно време, за да свикнете с новата ситуация.

Veranderingen in uw leven

Ouder worden verandert veel in uw leven: 

Het kan zijn dat u:

 • een grote verantwoordelijkheid voelt voor uw baby, die van u afhankelijk is voor voeding, verzorging en liefde;
 • onzeker en bang bent over wat uw baby voelt en nodig heeft. 
 • te weinig slaap heeft omdat u ’s nachts moet opstaan; 
 • moeite heeft om borstvoeding te geven (vrouwen);
 • zich zorgen maakt over de toekomst; 
 • vroegere gewoonten en hobby’s moet opgeven;
 • uw activiteiten goed moet plannen.

Sociaal leven

Uw sociale contacten kunnen veranderen. Bijvoorbeeld omdat: 

 • u veel tijd met uw baby wil doorbrengen;
 • u nieuwe mensen leert kennen die ook kinderen hebben; 
 • u verhuist en nieuwe buren krijgt; 
 • u meer op voorhand moet plannen: sommige contacten kunnen daardoor minder intens worden. 

Het leven van de moeder en van de vader veranderen allebei. 

Veranderingen zijn normaal. Het vraagt wat tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Следродилни грижи
През първите дни след раждането получавате помощ у дома от асистент за майчинство. Тя ви помага в грижите за новороденото. Помощта за майчинство се възстановява от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering).
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Още медицински специалисти