БППП в много случаи нямат ясно изразени симптоми. Не винаги може да знаете дали имате БППП. Направете си изследвания при вашия общопрактикуващ лекар или в общинския център за обществено здраве (GGD), ако искате да разберете със сигурност дали имате БППП.

Мъж разговаря със здравен специалист.

Симптоми

Ако имате един от следните симптоми, може да имате БППП:

Вагинални инфекции

Някои симптоми при жените (секрет, сърбеж във влагалището, парене при уриниране) могат да бъдат предизвикани от две гъбични инфекции: кандидоза (млечница) или бактериална вагиноза.

Те не се предават по полов път (не са БППП). Те се наричат вагинални инфекции.

Допитайте се до вашия общопрактикуващ лекар за съвет.

Лечение на БППП

Симптомите на БППП могат да изчезнат, докато все още имате БППП. Въпреки това трябва да се лекувате. Повечето БППП могат да бъдат излекувани или техните симптоми могат да бъдат лекувани.

Последица от нелекуването на БППП може да бъде трудно забременяване (стерилност).

БППП могат да имат и други тежки последици за вашето здраве, ако не се лекувате. Поискайте съвет от вашия общопрактикуващ лекар или общинската служба за обществено здраве (GGD).

Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. U ziet niet altijd dat u een soa heeft. Laat u testen door een huisarts of GGD als u zeker wilt weten dat u geen soa heeft. 

Man praat met een zorgverlener.

Symptomen

U heeft misschien een soa als u één van volgende symptomen heeft: 

Vaginale infecties

Bij vrouwen kunnen sommige symptomen (afscheiding, jeukende vagina, branderig gevoel bij het plassen) het gevolg zijn van twee schimmelinfecties: candida of bacteriële vaginose.

Ze zijn niet seksueel overdraagbaar (geen soa’s). Het zijn vaginale infecties

Vraag uw huisarts om advies.

Behandeling van soa's

De symptomen kunnen verdwijnen, terwijl u nog een soa heeft. Behandeling blijft nodig. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld. 

Een gevolg van het niet behandelen van een soa kan bijvoorbeeld zijn dat u moeilijk zwanger (onvruchtbaar) kan worden.

Soa’s kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid als ze niet worden behandeld. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.

Vraag uw huisarts of GGD om advies.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Институт за контрол на БППП и СПИН – STI Aids Netherlands (Soa Aids Nederland)
Ако смятате, че имате БППП, е важно да си направите изследвания. Списък с адреси за тестове за БППП и имунизации.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Jouw GGD – вашият общински център за обществено здраве
Ако сте на възраст до 25 години и имате въпроси относно здраве, сексуалност, вашето тяло, чувства, алкохол или наркотици, можете да ги зададете по електронна поща или онлайн чат.
Още медицински специалисти