Zanzu е създаден от Sensoa (отваря се в нов прозорец), фламандският експертен център за сексуално здраве, и BZgA (отваря се в нов прозорец) (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), германският федерален център за здравно образование Rutgers е възприел Zanzu за употреба в Нидерландия. Rutgers е нидерландският експертен център за сексуално здраве и права. Съдържанието е одобрено от експертите на Rutgers в сътрудничество с експерти от Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV), Soa Aids Nederland и Pharos.

Zanzu.nl се финансира от нидерландското министерство на здравеопазването, социалните грижи и спорта.

За да популяризира сексуалното здраве и права, Rutgers съчетава научна дейност, практически услуги и лобиране. Нашата работа се характеризира с приобщаващ и активен подход към сексуалното образование, улеснен достъп до противозачатъчни средства и безопасни аборти и предотвратяване на сексуалното насилие. Rutgers работи в Нидерландия и в 18 развиващи се страни. 

Споделете с нас какво ви харесва и какво не в Zanzu.nl.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ