Този раздел от Zanzu.nl е ориентиран към професионалистите, които работят с лица, които не са от Западна Европа или не говорят нидерландски, в областта на здравеопазването, социалните дейности, обучението и образованието.

Тук ще намерите информация как да използвате сайта като помощник с инструменти и съвети за разговорите за сексуалност в мултикултурна среда.

Разделът за професионалисти на Zanzu е наличен само за следните езици:

За нас

Zanzu е създаден от Sensoa и BzgA. Нидерландският експертен център за сексуално здраве и права Rutgers е възприел Zanzu за употреба в Нидерландия.

Повече за нас

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ