Девствеността се отнася за човек, който все още не е имал полово сношение. Има много други видове секс освен половото сношение.

Девствени могат да бъдат и момчетата (мъжете), и момичета (жените).

Девствена ципа: не е доказателство за девственост

Вие не може да видите или усетите, че някой е девствен. Дори и лекар не може това.

Девствената ципа не е доказателство за девственост:

  • Девствената ципа не е мембрана, която затваря влагалището. Тя е нещо като пръстен от тъкан. Поради това девствената ципа не се разкъсва напълно, когато жената има полово сношение за първи път.
  • Повечето жени не кървят, когато имат полово сношение за първи път. Ако девствената ципа е много опъната, жената може да кърви малко. Операциите за изграждане или възстановяване на девствената ципа много често не променят съществено нещата.
  • Жената не може да изгуби девствеността си, като използва тампони по време на менструация. Ако искате да се чувствате по-сигурна, може да използвате вместо това дамски превръзки.
Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Детайл от девствената ципа във вътрешността на влагалището: еластичен пръстен от тъкан. Девствената ципа не е мембрана, която затваря влагалището.
Детайл от девствената ципа във вътрешността на влагалището: еластичен пръстен от тъкан. Девствената ципа не е мембрана, която затваря влагалището.
Детайл от по-широка девствена ципа, която не се разкъсва при полово сношение. Това се случва в повечето случаи.
Детайл от по-широка девствена ципа, която не се разкъсва при полово сношение. Това се случва в повечето случаи.

Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het is een soort randje met weefsel. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Сексолог
Можете да потърсите помощ за сексуални проблеми при сексолог. Разходите не се възстановяват от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering). Те могат да бъдат възстановени, ако имате допълнителна застраховка.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Fiom
Подкрепа и съвети в случай на непредвидена или нежелана бременност: за онлайн информация посетете уебсайта или се обадете на Fiom.
088 126 49 00
Siriz
Предоставяне на подкрепа и възможности в случай на непланирана, непредвидена и нежелана бременност. Работата на Siriz се основава на вярването, че нероденият живот има изначално право да се развива и да се роди.
Млади и бременни
Ако сте бременна или сте родили, и сте по-млада от 23 години, можете да потърсите помощ тук.
Още медицински специалисти