Едно дете е сексуално малтретирано, когато е принудено или убедено да участва в сексуални действия, със или без физически контакт. Това може да стане и онлайн. Например: докосване, целуване, полово сношение, принуждаване детето да гледа порнография, използване на вулгарен език, показване на половите органи или разпространение на голи снимки или видеоклипове с детето.

В някои случаи детето не знае или не разбира, че то е малтретирано.

Лицето, което малтретира детето, може да бъде пълнолетен или да няма навършени 18 години.

В Нидерландия сексуалните актове с лице, което е под 16 години, по принцип са забранени със закон дори ако той/тя е дал съгласие. Полово сношение с лице под 12 години винаги се смята за изнасилване дори и ако той/тя е дал съгласието си.

Непристойно посегателство или изнасилване на дете се наказва по-строго, отколкото когато жертвата е пълнолетно лице.

Създаването, показването, разпространението или продажбата на детска порнография също може да бъде наказано със затвор.

Ако станете свидетел на малтретиране на дете или подозирате, че дете е малтретирано, можете да подадете жалба анонимно. Можете да подадете жалба в полицията или до Veilig Thuis.

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen, blootfoto's of blootfilmpjes van het kind te verspreiden. 

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In Nederland zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 jaar in principe altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 12 jaar wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. 

Kinderporno aanmaken, tonen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u dit anoniem melden. Melden kan bij de politie of bij Veilig Thuis, de instantie die zich bezig houdt met het welzijn van kinderen en jongeren.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Спешни случаи
Ако имате нужда от помощ, обадете се незабавно на 112.
112
Полиция
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
112
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”)
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”) предоставя информация и съвети в случай на насилие в партньорска връзка или в семейството.
Служба за помощ в случай на сексуално насилие
Ако станете жертва на сексуално насилие, можете да се обадите анонимно на службата за помощ в случай на сексуално насилие.
0900 - 9999 001
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Още медицински специалисти