В Нидерландия насилието от страна на партньора е криминално престъпление.

Удрянето на партньор може да бъде наказано със затвор. Когато такова насилие причини трайни наранявания на жертвата, наказанието може да бъде по-тежко. Не само физическото насилие, но и тормозът и словесното насилие могат да бъдат наказани.

Ако се намирате в извънредна ситуация и се страхувате от още насилие, можете да отидете в приют (Blijf van mijn lijf huis). На лицето, което заплашва да извърши домашно насилие или малтретиране на дете, може да бъде наложена забрана за достъп до жилището (huisverbod), която не позволява на това лице да влиза в дома за период от 10 дни. Този срок може да бъде удължен с 4 седмици.

В цяла Нидерландия има специални организации, като например Veilig Thuis, които предлагат подслон и помощ. Можете да им се обадите или да отидете при тях. Те могат да отидат с вас в полицията, на лекар или в съда. Когато се свържете с Veilig Thuis, не е нужно да казвате името си. Може да получите помощ и съвет анонимно и безплатно.

Можете също да отидете незабавно в полицията, за да подадете жалба. Те са длъжни да уважават вашата поверителност. Ако се страхувате от още насилие, полицията може да ви защити, а на лицето, което извършва насилието, може да бъде наложена временна забрана за достъп до жилището (huisverbod). В полицията са длъжни да се отнесат с вас по уважителен и коректен начин.

Съгласно закона, ако вие нямате статут на законно пребиваване, от полицията трябва да се отнесат към вас със същото уважение, както към другите жертви. Полицията няма да ви арестува за това, че нямате разрешение за пребиваване, а вие можете да подадете жалба за престъплението анонимно. Ако искате, може да ви придружи социален работник или друга обществена организация.

Помощ за извършителите

Ако смятате, че сте проявили насилие във връзката, или смятате, че съществува риск да проявите насилие към друг човек, може да потърсите помощ. Терапията може да ви помогне да споделите за вашите чувства и поведение и да не допуснете (отново) проява на насилие.

Partnergeweld is strafbaar in Nederland.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een Blijf van mijn lijf huis gaan. 

In heel Nederland zijn er speciale organisaties, zoals Veilig Thuis, voor opvang en hulp waar u naar toe kunt bellen of gaan. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een huisarts of een rechtbank. Wanneer u een beroep doet op Veilig Thuis, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. Er kan dan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan degene die het geweld pleegt. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijstatus heeft, en u kunt er anoniem aangifte doen. U kunt altijd een professional van een organisatie meenemen.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Обслужване от ОПЛ извън работно време
Можете да се свържете със служба за обслужване от ОПЛ извън работно време (huisartsenpost) вечер или в почивните дни. Ако имате нужда от спешни грижи, можете да го посетите. Даден здравен проблем е “спешен”, ако не може да изчака до следващия работен ден на вашия общопрактикуващ лекар. Когато се обадите, се взема решение дали е необходимо да посетите службата за обслужване от ОПЛ извън работно време.
Спешни случаи
Ако имате нужда от помощ, обадете се незабавно на 112.
112
Полиция
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
112
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”)
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”) предоставя информация и съвети в случай на насилие в партньорска връзка или в семейството.
Непристойно посегателство и изнасилване
Списък на организациите, с които можете да се свържете в случай на сексуално насилие.
Непристойно посегателство и изнасилване – Център за борба със сексуалното насилие
Ако сте станали жертва на сексуално насилие, можете да се обърнете към център за борба със сексуалното насилие (Centrum Seksueel Geweld). Там можете да получите медицинска и психологическа помощ.
Непристойно посегателство и изнасилване – извършител на сексуално насилие
Ако сте извършили сексуално насилие, можете да потърсите помощ, за да не се повтори.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Още медицински специалисти