Проституция или сексуални услуги означава предлагане на секс срещу пари или друга изгода.
Когато хората са привлечени да проституират с фалшиви обещания за по-добро бъдеще в друга страна, това се нарича трафик на хора.

Доброволната проституция е легална в Белгия, ако секс работникът и клиентът са навършили 18 години. Проституцията без съгласие е забранена със закон и подлежи на строго наказание. Това включва всяка ситуация, при която някой е принуден да работи като секс работник.

Всяка ситуация, при която лицето, предлагащо сексуални услуги, или клиентът нямат навършени 18 години, също е незаконна.

Трафикът на хора също подлежи на наказание в Белгия.

В Белгия хората, които се определят като жертви на трафик на хора, могат да получат статут на пребиваване.

Ако вие сте жертва на трафик на хора или насилствена проституция, може да се обърнете към специализирана организация. Те могат да ви помогнат с процедурата и ще уважат вашата поверителност.

Вие също може да отидете в полицията, за да съобщите за ситуацията и да потърсите защита. Ако познавате някого, който е жертва на насилствена проституция, може да се обадите на полицията или да позвъните на 1712.

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in Nederland als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 jaar. In sommige steden geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de exploitant of de klant jonger is dan 21 jaar, dan is prostitutie ook strafbaar met maximaal 1 jaar gevangenisstraf.

Mensenhandel wordt ook bestraft in Nederland.

Mensen die in Nederland erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 0900-8844.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Спешни случаи
Ако имате нужда от помощ, обадете се незабавно на 112.
112
Полиция
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
112
Wij zijn proud
Професионално сдружение на секс работниците.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”)
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”) предоставя информация и съвети в случай на насилие в партньорска връзка или в семейството.
Още медицински специалисти