Непристойно посегателство

Непристойно посегателство е всеки насилствен сексуален акт без проникване. Жертвата не дава съгласието си за този акт. Например: нежелано докосване, галене или целуване, принуждаване на човек да се съблече или да показва своите полови органи.
Непристойното посегателство може да стане без физическо насилие или заплахи. Например, ако жертвата не се съпротивлява и позволява това да стане, защото той/тя се страхува.

В Нидерландия непристойното посегателство е забранено със закон.
Максималната присъда за непристойно посегателство е 8 години затвор, но тя може да бъде удължена до не повече от 18 години в зависимост от:

  • тежестта на посегателството и физическите наранявания;
  • дали е имало физическо насилие или заплахи;
  • възрастта на жертвата.

Изнасилване

Изнасилването е принудително полово сношение или орален секс с проникване. Проникването може да бъде с част от тялото или с предмет. Жертвата не дава съгласието си за този акт. Изнасилването може да стане без физическо насилие или заплахи. Например, ако жертвата не се съпротивлява и позволява това да стане, защото той/тя се страхува.

В никакъв случай няма смекчаващи обстоятелства. Това означава, че нищо няма да бъде прието от съдията като оправдание за изнасилването. Например: поведението на жертвата, как тя/той се облича, какво тя/той казва или прави, в никакъв случай не представлява оправдание за изнасилване.

В случай че жертвата е пълнолетна, присъдата може да бъде до 12 години. В случай че жертвата е дете или при други утежняващи обстоятелства, срокът на лишаване от свобода може да бъде още по-дълъг.

Търсене на помощ

Важно е да не чакате да потърсите помощ. Може би приятел или някой, на когото се доверявате, може да ви помогне.

След изнасилване или непристойно посегателство можете да отидете при вашия общопрактикуващ лекар. Можете също да се свържете (анонимно) с Centrum voor Seksueel Geweld (център за сексуално насилие). Там ще получите медицинска, психологическа и правна помощ.

Можете също да отидете незабавно в полицията, за да докладвате. Те са длъжни да уважават вашата поверителност. Важно е да подадете жалба за изнасилване или непристойно посегателство възможно най-скоро след извършването му (най-добре е до 72 часа). Така полицията може да осигури следи от сперма или кръв. Уговорете си среща с полицията на телефон 0900-8844. Ако се страхувате от последващо насилие, полицията може да ви защити. В полицията са длъжни да се отнесат с вас по уважителен и коректен начин.

Съгласно закона, ако вие нямате статут на законно пребиваване, от полицията трябва да се отнесат към вас със същото уважение, както към другите жертви. Полицията няма да ви арестува, ако нямате разрешение за пребиваване, а вие можете да подадете жалба анонимно. Можете да помолите социален работник или друг специалист да ви придружи.

Ако се намирате в извънредна ситуация и се страхувате от още насилие, обадете се на 112.

Можете да отидете в Blijf van mijn Lijf huis (приют).

Помощ за извършителите

Ако смятате, че сте проявили насилие във връзката, или смятате, че съществува риск да проявите насилие към друг човек, може да потърсите помощ. Терапията може да ви помогне да споделите за вашите чувства и поведение и да не допуснете (отново) проява на насилие.

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in Nederland.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot maximaal 8 jaar, maar deze kunnen verhoogd worden tot maximaal 18 jaar afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding en lichamelijk letsel;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Verkrachting

Verkrachting is gedwongen geslachtsgemeenschap of orale seks met penetratie. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

In geval van een volwassen slachtoffer staan op verkrachting gevangenisstraffen van 3 tot 12 jaar. Als het slachtoffer een kind is of als er andere verzwarende omstandigheden gelden, kan de straf nog verder oplopen. 

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Na een verkrachting of aanranding kunt u naar uw huisarts. U kunt ook (anoniem) terecht bij het centrum voor Seksueel Geweld.  Het is belangrijk dat u zich (liefst binnen 72 uur) na de verkrachting of aanranding lichamelijk laat onderzoeken. U kunt hier medische, psychologische en strafrechtelijke hulp krijgen. 

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om aangifte te doen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de verkrachting of aanranding (liefst binnen 72 uur) aangifte doet. De politie kan dan de sporen zoals sperma of bloed veilig stellen. Maakt u een afspraak met de politie via tel: 0900-8844. Als u bang bent voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijfstatus heeft, en u kunt anoniem aangifte doen. U kun ook een professional van een hulp- of sociale organisatie meenemen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, belt u 112. U kunt ook naar een Blijf van mijn Lijf huis gaan. 

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Спешни случаи
Ако имате нужда от помощ, обадете се незабавно на 112.
112
Полиция
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
112
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”)
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”) предоставя информация и съвети в случай на насилие в партньорска връзка или в семейството.
Непристойно посегателство и изнасилване
Списък на организациите, с които можете да се свържете в случай на сексуално насилие.
Непристойно посегателство и изнасилване – Център за борба със сексуалното насилие
Ако сте станали жертва на сексуално насилие, можете да се обърнете към център за борба със сексуалното насилие (Centrum Seksueel Geweld). Там можете да получите медицинска и психологическа помощ.
Непристойно посегателство и изнасилване – извършител на сексуално насилие
Ако сте извършили сексуално насилие, можете да потърсите помощ, за да не се повтори.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Още медицински специалисти