Zanzu.nl е собственост на Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696, 3511 MJ, Utrecht. Rutgers носи отговорност за съдържанието на нидерландската версия на сайта.

Сайтовете www.zanzu.be и www.zanzu.de (отваря се в нов прозорец) се различават в някои части. Sensoa носи отговорност за съдържанието на белгийската версия на сайта. Федералният център за здравно образование (BZgA) носи отговорност за съдържанието на немската версия на сайта.

Rutgers е нидерландският експертен център за сексуално здраве и права и се финансира от министерството на здравеопазването, социалните грижи и спорта. Това е организация с идеална цел, която не извършва стопанска дейност.

Използване

Rutgers има за цел да поддържа цялата си информация актуална, приложима, вярна, пълна, разбираема и точна, доколкото е възможно. Все пак, въпреки нашите постоянни усилия, ние не можем да гарантираме, че цялата информация винаги ще отговаря на тези критерии.

Тъй като се стремим към по-лесно разбиране и точност, ние сме предпочели да използваме ясен и конкретен език. Целта на това е не да бъдем провокативни, а по-скоро да назоваваме нещата с истинските им имена, без да прикриваме нищо.

Zanzu.nl е информативен по своя характер и не замества преглед от лекар.

Rutgers полага усилия да преодолява всички технически недостатъци. Въпреки това не можем да гарантираме, че ще избегнем напълно тези технически недостатъци. Винаги се стремим да ги разрешаваме, колкото е възможно по-бързо.

Rutgers не може да носи отговорност за преки или косвени щети, които могат да възникнат в резултат от използването на Zanzu.nl или поради информацията, която сайтът съдържа, включително следното без ограничения: всички загуби, прекъсвания на работата, увреждане на програми или други данни, които се съхраняват на компютърната ви система, оборудване или програми.

Защита на личните данни

Rutgers отдава голямо значение на зачитането на неприкосновеността на личния живот на хората.

Ако от вас бъде поискана информация, ние ще я третираме в съответствие с условията на закона от 8 декември 1992 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот, както и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани само с цел подобрение на исканата информация или за извършване на желаната услуга. Ние няма да разкриваме каквато и да е информация на трети страни без вашето изрично разрешение. Ние съхраняваме информацията анонимно.

Този сайт използва уебуслугите на Mollom. Когато изпращате формуляр от сайта, вие приемате, че данните, които сте въвели, ще бъдат анализирани и запазена за антиспам цели и контрол на качеството. За повече информация във връзка с горното вижте Политиката за поверителност на Mollom относно уебуслугите (отваря се в нов прозорец).

Предложения

Ние няма да третираме предложенията, които ни изпращате, като поверителни. Ние можем да използваме тази информация както преценим за уместно, с изключение на ограниченията по отношение на обработката на лични данни, съдържащи се в закона от 8 декември 1992 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот.

Хипервръзки и препратки

Хипервръзки или връзки ви насочват към други интернет страници и източници на информация, които се администрират от трети страни. Ние не сме в състояние да гарантираме пълнотата или точността на съдържанието на тези сайтове и източници на информация. Връзките се предоставят като допълнителна информация.

Rutgers не носи никаква отговорност за преки или косвени щети, които могат да възникнат от консултирането или използването на тези външни сайтове и съдържание.

Права на интелектуална собственост

Вие имате право да се консултирате с информацията на сайта, да я изтеглите за лично ползване и да я възпроизвеждате с нетърговска цел, при условие че посочите източника в съответствие с условията на закона от 30 юни 1994 г. относно авторското право и сродните му права.

Например трябва да се позовете на тази информация по следния начин: “части от този текст са взети от zanzu.nl.”

Това разрешение не се отнася за текстове, които съдържат изрично ограничение за използване. За копиране или използване на мултимедийна информация (снимки, звук, софтуер и т.н.) винаги се изисква предварително разрешение. Моля, изпратете имейл на webmaster@sensoa.be за повече подробности.

Rutgers запазва всички права върху интелектуалната собственост на уебсайта и информацията, която предоставя.

Спорове

Ако имате някакви оплаквания от нашите услуги, попълнете формуляра за оплаквания. Ние приемаме оплаквания само на нидерландски или английски език. Ние ще разследваме естеството на вашето оплакване и това, което се е случило. Ще се опитаме да ви отговорим възможно най-бързо, като стремежът ни е да ви отговорим в срок от един месец. Когато обаче това не е възможно поради факта, че оплакването изисква допълнително разследване, ще ви уведомим за това.  Смятаме, че сме решили дадено оплакване, ако е бил даден удовлетворителен отговор в съответствие с оплакването или ако сте ни информирали, че всичко е наред.

Това онлайн споразумение, както и всички спорове и претенции, които възникват в резултат от използването на този сайт или всяка информация, съдържаща се в него, попадат под юрисдикцията на белгийското законодателство. Консултирането с този уебсайт означава, че сте под юрисдикцията на съда в Антверпен в Белгия и че приемате, че ще предявявате искове само пред горния съд.

С използването на този сайт вие приемате гореизложените положения и условия.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ