Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

Veilig Thuis – заплаха от генитално осакатяване
Съвети или подкрепа в случай на заплаха от обрязване при жени.
Wij zijn proud
Професионално сдружение на секс работниците.
Аборт
Можете да направите аборт в случай на нежелана бременност, ако искате да я прекратите.
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Безопасен дом (домашно насилие)
Ако имате подозрения, свързани с (домашно) насилие, можете да влезете във връзка за съвети и помощ.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Грижи и помощ по време на бременността
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането. Акушерката може също така да ви даде съвет за контрацепция.
Институт за контрол на БППП и СПИН – STI Aids Netherlands (Soa Aids Nederland)
Ако смятате, че имате БППП, е важно да си направите изследвания. Списък с адреси за тестове за БППП и имунизации.
Млади и бременни
Ако сте бременна или сте родили, и сте по-млада от 23 години, можете да потърсите помощ тук.
Непристойно посегателство и изнасилване
Списък на организациите, с които можете да се свържете в случай на сексуално насилие.
Непристойно посегателство и изнасилване – извършител на сексуално насилие
Ако сте извършили сексуално насилие, можете да потърсите помощ, за да не се повтори.
Непристойно посегателство и изнасилване – Център за борба със сексуалното насилие
Ако сте станали жертва на сексуално насилие, можете да се обърнете към център за борба със сексуалното насилие (Centrum Seksueel Geweld). Там можете да получите медицинска и психологическа помощ.

Pages