В Нидерландия е разрешено, при определени условия, да се гледа, купува или продуцира порнография. Предвидени са обаче строги наказания за гледане, притежаване, продуциране или разпространение на детска порнография.

Какво е законно?

Законно е:

 • частно да гледате легална порнография;
 • да купувате легална порнография;
 • да произвеждате порнография, доколкото тя представлява легална порнография и пълнолетните участници нямат нищо против.

Какво е незаконно?

Незаконно е:

 • да произвеждате порнография без съгласието на пълнолетните участници;
 • да продуцирате детска порнография (това означава порнография с участието на лица под 18 години);
 • да купувате, разпространявате, теглите или гледате детска порнография.

Наказания:

На извършителите на престъпления, свързани с детска порнография, може да бъде наложена присъда от 4 години затвор или глоба. В случай че това е превърнато в професия или навик, максималният срок на лишаване от свобода е 8 години.

In Nederland is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van kinderpornografie wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • legale pornografie te kopen;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • kinderpornografie te maken (pornografie met personen onder 18 jaar);
 • kinderpornografie te kopen, downloaden of bekijken.

Straffen:

Mensen die zich schuldig maken aan kinderpornografie kunnen hiervoor maximaal 4 jaar gevangenisstraf krijgen, of een geldboete. Heeft iemand er zijn beroep of gewoonte van gemaakt? Dan is de maximale gevangenisstraf 8 jaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Сексолог
Можете да потърсите помощ за сексуални проблеми при сексолог. Разходите не се възстановяват от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering). Те могат да бъдат възстановени, ако имате допълнителна застраховка.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Пристрастяване
Ако сте пристрастени към алкохол, наркотици или секс, можете да се лекувате от пристрастяване. Тук ще намерите информация, подкрепа и адреси във връзка с лечение от пристрастяване.
Jellinek – за пристрастяване
Ако сте пристрастени към алкохол, наркотици или секс, можете да се лекувате от пристрастяване. Тук ще намерите информация, подкрепа и адреси във връзка с лечение от пристрастяване.
088 505 1220
Още медицински специалисти