Ако имате въпроси за вашия сексуален живот или връзка или имате проблем, може да говорите с различни здравни специалисти. Задължително отидете първо при вашия общопрактикуващ лекар. Ако е необходимо, здравният специалист може да ви насочи към специалист, като например гинеколог, акушерка, сексолог или психолог.

Психолог/психотерапевт може да ви помогне, ако сте изпаднали в депресия, живеете с ХИВ или имате проблеми с връзката.

Жена разговаря с лекар

За какво да говорите със здравен специалист?

Можете да говорите със здравния специалист по почти всеки интимен въпрос. Например:

Как да говорите със здравен специалист

Ако искате да говорите със здравен специалист, тези съвети могат да ви бъдат от полза:

 • Помислете за проблема или въпроса, който искате да обсъдите.
 • Помислете какво искате от медицинския специалист. Например: дали искате съвет, тест за БППП или да ви препратят към специалист?
 • Пояснете, ако ви е трудно да говорите по този въпрос.
 • Изложете проблема или въпроса, колкото е възможно по-конкретно. Например: "Не мога да получа ерекция."
 • Обмислете какви думи ще използвате. Речникът на нашия уебсайт може да ви помогне.
 • Може да вземете някой, на когото се доверявате, така че той/тя да ви помогне.

В много случаи е трудно да се говори по интимни въпроси със здравен специалист, но това е част от тяхната работа. Те познават добре тези въпроси.

Мъж разговаря със здравен специалист.

Поверителност

Вашата поверителност се уважава, когато говорите със здравен специалист. Професионалистите не могат да разкриват информацията, която им споделяте.

Здравният специалист не може да разкрива информацията, която му/й споделяте

Als u vragen heeft over uw seksleven of relatie of als u een probleem heeft, kunt u met verschillende zorgverleners praten, zoals een dokterverpleegkundigegynaecoloog, verloskundige, seksuoloog, therapeut, psycholoog. U gaat altijd eerst naar uw huisarts

Indien nodig kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een specialist. Een psycholoog/psychotherapeut kan u helpen als u kampt met een depressie, leeft met hiv, relatieproblemen heeft …
 

Een vrouw praat met een dokter

Waarover kunt u praten met een zorgverlener?

U kunt bijna elk intiem onderwerp bespreken met een zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe praten met een zorgverlener?

Als u met een zorgverlener wilt praten, kunnen de volgende tips handig zijn:

 • Denk na over het probleem of de vraag die u wilt bespreken.
 • Denk na over wat u wilt van de zorgverlener. Wilt u advies, een soa-test, een doorverwijzing naar een specialist…
 • Laat het duidelijk merken als het u moeilijk vindt om over het onderwerp te praten.
 • Beschrijf het probleem of de vraag zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: "Ik kan geen erectie krijgen."
 • Denk na over welke woorden u zult gebruiken. Het woordenboek op deze website kan u hierbij helpen.
 • U kunt iemand die u vertrouwt meenemen zodat hij/zij u kan helpen.

Vaak lijkt het moeilijk om met een zorgverlener over een intiem onderwerp te praten, maar vergeet niet dat dit een deel uitmaakt van hun takenpakket. Zij zijn erg vertrouwd met deze onderwerpen.

Man praat met een zorgverlener.

Privacy

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd wanneer u met een zorgverlener praat. Professionele zorgverleners mogen de informatie die u hen vertelt niet delen met anderen.

Een zorgverlener mag de informatie die u hem/haar vertelt niet delen met anderen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Сексолог
Можете да потърсите помощ за сексуални проблеми при сексолог. Разходите не се възстановяват от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering). Те могат да бъдат възстановени, ако имате допълнителна застраховка.
Институт за контрол на БППП и СПИН – STI Aids Netherlands (Soa Aids Nederland)
Ако смятате, че имате БППП, е важно да си направите изследвания. Списък с адреси за тестове за БППП и имунизации.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Още медицински специалисти