Ако сте бременна, можете да си запазите час за акушерка или гинеколог в близост до вас. Акушерката ще потвърди бременността с помощта на ултразвук.

Акушерката или гинекологът ще следят вас и плода през цялото време на бременността

Запишете си час при акушерка или гинеколог, за да се потвърди бременността ви.

Редовни прегледи

При първия контролен преглед акушерката или гинекологът ще:

 • Задават въпроси за вас, вашия партньор, вашето семейство, предходни бременности, датата на последната ви менструация, за да научат повече за бременността ви.
 • Понякога ще правят ултразвуково сканиране, за да потвърдят бременността;
 • Проверяват теглото и кръвното ви налягане;
 • Информират ви за необходимостта от допълнителни изследвания, за да се установи дали детето няма хромозомна аномалия или други физически аномалии. Родителите решават дали искат тези изследвания или не.

При следващите контролни прегледи акушерката или гинекологът ще:

 • Попитат как сте и ще отговарят на въпроси, ако имате такива
 • Проверяват теглото и кръвното ви налягане
 • Проверяват нарастването на плода и ще слушат пулса му
 • Предоставят информация за бременността и раждането

През последните месеци от бременността се проверява положението на детето в утробата.

Акушерката или гинекологът правят най-малко едно ултразвуково сканиране по време на бременността.
Акушерката или гинекологът правят най-малко едно ултразвуково сканиране по време на бременността.
Акушерката редовно слуша пулса на бебето
Акушерката редовно слуша пулса на бебето
Детайл от вагинален преглед: акушерката вкарва няколко пръста във влагалището, за да провери дали шийката се разтваря. Той/тя също така проверява положението на матката от външната страна.
Детайл от вагинален преглед: акушерката вкарва няколко пръста във влагалището, за да провери дали шийката се разтваря. Той/тя също така проверява положението на матката от външната страна.

Свържете се с вашата акушерка или гинеколог

Има ситуации, при които трябва да се свържете с вашата акушерка или гинеколог (незабавно), а именно ако:

 • паднете по корем;
 • почувствате силна болка в корема;
 • имате постоянна треска;
 • получите кървене от влагалището;
 • отслабнете значително;
 • губите околоплодна течност;
 • имате голямо количество вагинален секрет с неприятен мирис;
 • не усещате ясно движенията на плода след 26-та седмица;
 • постоянно получавате контракции.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако паднете по корем.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако паднете по корем.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако почувствате силна болка в корема.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако почувствате силна болка в корема.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате постоянна треска.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате постоянна треска.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате кръвотечение от влагалището.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате кръвотечение от влагалището.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате значителна загуба на тегло.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате значителна загуба на тегло.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате течение от влагалището.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате течение от влагалището.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате голямо количество бял вагинален секрет с неприятен мирис.
Свържете се незабавно с вашата акушерка или гинеколог, ако имате голямо количество бял вагинален секрет с неприятен мирис.

Насилие от страна на партньора по време на бременността

Насилие от страна на партньора е всяка форма на насилие между 2 души, които имат връзка. Насилието от страна на партньора е забранено със закон.

Насилието от страна на партньора по време на бременност може да причини здравословни проблеми както на майката, така и на плода. Проблемите могат да бъдат физически или психологически. Например: стрес, загуба на кръв, високо кръвно налягане, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане, спонтанен аборт.

Поискайте помощ от вашата акушерка, гинеколог или от вашия общопрактикуващ лекар, ако сте подложена на насилие от страна на партньора по време на бременност.

При спешен случай се обадете на 112.

Когато си бременна

Als u zwanger bent maakt u een afspraak bij de verloskundige of gynaecoloog bij u in de buurt. De verloskundige bevestigt de zwangerschap met een echo.

De verloskundige of gynaecoloog volgt u en  de foetus gedurende de hele zwangerschap.

 

Regelmatige controle

De verloskundige of gynaecoloog zal u bij de 1e controle:

 • Vragen stellen over u, uw partner, uw familie, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • U informeren over extra onderzoeken die u kunt laten uitvoeren om te kijken of de baby een chromosoomafwijking (NIPT) of andere lichamelijke afwijkingen (SEO) heeft. heeft. De ouders bepalen zelf of ze deze testen laten uitvoeren.

Tijdens de vervolgcontroles zal de verloskundige of gynaecoloog: 

 • Vragen hoe het gaat en eventuele vragen beantwoorden;
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • De groei van de baby controleren en naar het hartje van de baby luisteren;
 • Informatie geven over de zwangerschap en bevalling;
 • In de laatste maanden van de bevalling zal ook de ligging en indaling van uw kindje gecontroleerd worden.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog

Er zijn een aantal situaties waarbij u (direct) contact op moet nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Wanneer:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest; 
 • u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt; 
 • u de baby na week 26 niet goed voelt bewegen; 
 • u regelmatig weeën heeft. 
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of psychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

Vraag hulp aan uw verloskundige of gynaecoloog  bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Още медицински специалисти