БППП

Вие може да заразите плода, ако БППП не се лекува. Може да бъде опасно за плода, ако БППП не се лекува. Ако знаете, че имате БППП, разговаряйте с вашия общопрактикуващ лекар или акушерка. Той/тя може да ви помогне да предприемете правилните мерки, за да опазите плода.

Повечето БППП могат да бъдат лекувани по време на бременността, без да се застрашава плодът, с изключение на хепатит B. В случай на хепатит В детето се ваксинира след раждането.

Херпесът във влагалището през последните 3 месеца от бременността може да бъде опасен за плода. Свържете се с вашата акушерка или гинеколог незабавно.

Бременната жена задължително се изследва за няколко БППП. Ако искате тест за конкретна БППП, трябва да попитате вашата акушерка или гинеколог.

Бременната жена задължително се изследва за няколко БППП. Ако искате тест за конкретна БППП, трябва да попитате вашия лекар.

ХИВ

Дори да имате ХИВ, вие все пак можете да имате здрави деца:

Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността.
Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността.
Понякога детето се ражда с цезарово сечение.
Понякога детето се ражда с цезарово сечение.
След раждането на бебето се дават лекарства.
След раждането на бебето се дават лекарства.
Майката не може да кърми детето си. Майчиното мляко съдържа ХИВ.
Майката не може да кърми детето си. Майчиното мляко съдържа ХИВ.
Майката храни детето с биберон.
Майката храни детето с биберон.

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met uw verloskundige of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw verloskundige of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Институт за контрол на БППП и СПИН – STI Aids Netherlands (Soa Aids Nederland)
Ако смятате, че имате БППП, е важно да си направите изследвания. Списък с адреси за тестове за БППП и имунизации.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Още медицински специалисти