При естественото раждане детето се ражда през влагалището на майката. Раждането на първо дете продължава средно от 10 до 12 часа. 2-то раждане обикновено протича за по-кратко време.

Преди да се роди детето, майката има контракции. Мускулите в матката се стягат. Обадете се на акушерката, когато получите контракции или когато се притеснявате.

Естествено раждане: жена ражда своето дете.

Контракции

Контракциите разтварят шийката (входа на матката). Когато шийката е отворена достатъчно широко, вие сте готови за раждането.

За да намалите болките при контракции, можете:

  • да се движите;
  • да приложите техники за дишане;
  • да вземете вана или душ, за да се отпуснете;
  • да си послужите с помощни средства, като гореща възглавница или въртящо се кресло;
  • да поискате обезболяване чрез контролирана от пациента аналгезия или инжекция в кръста, ако раждате в болница или родилен дом. Инжекцията може да се постави в седнало или легнало положение.
Жена с контракции.
Жена с контракции.
Бременна жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи с плода във вътрешността на матката.
Бременна жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи с плода във вътрешността на матката.
Контракциите карат шийката, входа на матката, да се отваря.
Контракциите карат шийката, входа на матката, да се отваря.
Шийката е разширена.
Шийката е разширена.
Когато шийката се разшири достатъчно, детето може да се роди.
Когато шийката се разшири достатъчно, детето може да се роди.
Лекар поставя епидурална (местна) упойка: инжекция в кръста, за да намалеят болките при контракции.
Лекар поставя епидурална (местна) упойка: инжекция в кръста, за да намалеят болките при контракции.

Мястото на раждане

Обсъдете с акушерката къде искате да родите. В Нидерландия можете да изберете дали искате да родите с помощта на вашата акушерка у дома, в болница или в родилен дом. В случай че бременността ви се следи от гинеколог, задължително раждате в болница.

При раждане вашият партньор или друго лице по ваш избор могат да останат с вас.

Акушерката и/или асистентът за майчинство ще ви насочват по време на контракциите.

Също така, акушерката проверява пулса на бебето и извършва вътрешен преглед, за да види дали шийката е отворена достатъчно широко. Когато шийката се отвори напълно, можете да започнете да напъвате.

Често пъти перинеумът се разкъсва, когато главичката на бебето излезе. Акушерката или гинекологът ще го зашият.

Детето излиза от влагалището. Пъпната връв се прерязва.

От 10 до 30 минути след раждането плацентата се отделя от тялото ви.

Баща прерязва пъпната връв на детето.
Баща прерязва пъпната връв на детето.
Плацентата се отделя от тялото на жената от 10 до 30 минути след раждане.
Плацентата се отделя от тялото на жената от 10 до 30 минути след раждане.

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Още медицински специалисти