Бактерия

Малък организъм, който може да причини заболяване при навлизане в тялото. Множествено число: бактерии.

Bacterie

Klein organisme dat u ziek kan maken als het in uw lichaam komt.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ