Безопасен секс

Секс, при който партньорите се предпазват от БППП, ХИВ и непланирана бременност. Безопасният секс също така означава, че партньорите взаимно се уважават.

Veilige seks

Seks waarbij de partners zich beschermen tegen soa's, hiv, en ongeplande zwangerschap. Bij veilige seks respecteren partners ook elkaars grenzen.

Стандартен термин: Veilige seks
Неутрален: Veilig vrijen

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ