Вирус

Много малка частица, която може да проникне в организма. Тя лесно се размножава в клетките на тялото. Вирусът може да причини инфекции и болести.

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ