Вторична профилактика

Вторичната (след експозиция) профилактика представлява лечение с лекарства против ХИВ след небезопасен полов контакт. Лечението намалява риска от заразяване с ХИВ. Лечението трябва да започне до 3 дни след рисковия контакт.

PEP

Behandeling met hiv-medicijnen na onbeschermd seksueel contact. PEP (post-exposure prophylaxis) verkleint het risico op infectie met hiv. De behandeling moet binnen de 3 dagen na het risicocontact starten.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ