Въздържание

Без полово сношение. Понякога партньорите се въздържат от секс по време на овулацията като контрацептивен метод. Жената е плодовита приблизително 6 дни в един цикъл. Въздържанието е естествен контрацептивен метод, но трудно се прилага правилно.

Onthouding

Geen geslachtsgemeenschap hebben. Soms kiezen partners voor onthouding in de periode rond de eisprong, om zwangerschap te voorkomen. Een vrouw is ongeveer 6 dagen per cyclus vruchtbaar. Onthouding is een natuurlijke anticonceptiemethode, maar is moelijk om correct toe te passen.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ