Женски гърди

Гърди

2-та органа на жената, с които тя кърми новороденото след раждане. Гърдите са чувствителни и могат да доставят сексуално удоволствие на жената.

Borsten

De 2 organen van een vrouw om een baby te voeden na de bevalling. Borsten zijn gevoelig en kunnen een vrouw seksueel plezier geven.

Стандартен термин: Borsten
Неутрален: Boezem, buste
Вулгарен: Mem, tiet, tet, pram

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ