Жена и мъж лежат в леглото. И двамата са съгласни да правят секс.

Даване на съгласие

Съгласие да направите нещо или нещо да ви бъде направено.

Toestemming geven

Akkoord gaan om iets te doen of dat iemand iets met u doet.

Стандартен термин: Toestemming geven
Неутрален: Toestemmen

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ