Детска консултация

Детската консултация (consultatiebureau) предоставя здравни грижи за деца от 0 до 4 години. В детската консултация се поставят ваксини на детето ви, както и можете да задавате въпроси относно грижите за него. Не е необходимо да се регистрирате за това. След като раждането на детето ви бъде регистрирано в общината (gemeente), ще бъдете посетени от районната медицинска сестра.

Стандартен термин: Детска консултация
Официален: Consultatiebureau

Consultatiebureau

Het consultatiebureau verzorgt de medische zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op het consultatiebureau krijgt uw kind vaccinaties en kunt u vragen stellen over de zorg voor uw kind. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Nadat uw kind is aangegeven bij de gemeente komt de wijkverpleegkundige bij u langs. 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ