Желание за деца

Искане да имаш дете. Някои хора имат силно желание да имат деца, други нямат такова желание.

Kinderwens

Een kind willen. Sommige mensen hebben een grote kinderwens, anderen niet.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ