Здраве

Усещане за добро физическо, психическо и социално състояние в средата, в която живеете. Здравето е нещо повече от това да не сте болни.

Gezondheid

Zich lichamelijk, mentaal en sociaal goed voelen in zijn omgeving. Gezondheid is meer dan alleen maar 'niet ziek' zijn.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ