Игла за подкожна инжекция

Игла за подкожна инжекция

Малка метална тръбичка с остър връх, която служи за инжектиране на течност в тялото.

Injectienaald

Klein metalen staafje met een scherpe punt om een vloeistof in iemands lichaam te spuiten (injectie).

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ