Изнасилване

Заставяне на някой да има полов контакт с проникване. Проникването може да бъде с част от тялото или с предмет. Изнасилването е забранено по закон.

Verkrachting

Seksueel contact onder dwang met penetratie. De penetratie gebeurt met een lichaamsdeel of voorwerp. Verkrachting is strafbaar.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ