Изпитване на удоволствие

Усещане на удоволствие, например по време на секс.

Genieten

Iets fijn of prettig vinden, bijvoorbeeld bij seks.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ