Жена разговаря с лекар 

Лекар

Лице, което има квалификация да лекува болни хора. Лекарите могат да предписват лекарства. Лекарят може да бъде мъж или жена. Може да се консултирате с лекар във връзка с полови въпроси, контрацепцията и бременността. Лекарят няма право да съобщава на другите това, което сте споделили с него. Това е конфиденциална (поверителна) информация.

Dokter

Iemand die gestudeerd heeft om zieke mensen te genezen. Dokters kunnen medicijnen voorschrijven. Een dokter kan een man of vrouw zijn. U kunt met een dokter praten over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Een dokter mag wat u vertelt niet aan anderen vertellen. Dat is vertrouwelijke (geheime) informatie.

Стандартен термин: Dokter
Неутрален: Arts, geneesheer, geneeskundige, huisarts

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ