Лична вноска

Понякога се налага да заплатите лична вноска (eigen bijdrage) за вашите разходи за здраве.

Стандартен термин: Лична вноска
Неутрален: Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Soms moet u een eigen bijdrage betalen aan uw zorgkosten. 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ