Женски вътрешни полови органи с обозначение на матката

Матка

Орган в корема на жената, в който може да расте плодът.

Baarmoeder

Orgaan in de buik van een vrouw waarin een foetus kan groeien.

Стандартен термин: Baarmoeder
Официален: Uterus, schoot

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ