Медицинско досие

Досие, което съдържа информация за вашето здраве и което общопрактикуващият лекар създава и актуализира. Например лекарствата, които вземате, леченията и ваксините, които са ви правени, както и амбулаторни листове от други доставчици на здравни услуги. То е от помощ на вашия лекар, за да ви предоставя грижите, от които имате нужда.

Medisch dossier

Dossier dat een huisarts bijhoudt met gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld: welke medicijnen u neemt, welke behandelingen en vaccins u heeft gehad en verslagen van andere zorgverleners. Zo kan de dokter u beter begeleiden.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ