Менструален цикъл

Менструалният цикъл започва от първия ден на менструацията и завършва в деня преди следващата менструация. Продължителността на цикъла варира при различните жени.

Стандартен термин: Менструален цикъл
Неутрален: Cycle

Menstruatieclyclus

De menstruatiecyclus begint op de eerste dag van de menstruatie en eindigt de dag voor de volgende menstruatie. De lengte van de cyclus verschilt per vrouw.

Стандартен термин: Menstruatieclyclus
Неутрален: Cyclus

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ