Женски вътрешни полови органи и вътрешности с обозначение на мускулите на тазовата диафрагма

Мускули на тазовата диафрагма

Мускули в долната част на корема. Мускулите на тазовата диафрагма държат пикочния мехур и вътрешностите, както и матката при жените на правилното място. Те не позволяват на урината и изпражненията да се освобождават без контрол от тялото. Мускулите на тазовата диафрагма са също така важни за сексуалното удоволствие.

Bekkenbodemspieren

Spieren op de bodem van de buik. De bekkenbodemspieren houden de blaas en darmen op hun plaats, en bij vrouwen ook de baarmoeder. Ze voorkomen dat urine en ontlasting ongewild het lichaam verlaten. De bekkenbodemspieren zijn ook belangrijk voor seksueel plezier.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ