Двойка с осиновеното от тях дете

Осиновяване

Процедура, при която ставате законен родител на чуждо дете.

Adoptie

Procedure waardoor u de wettelijke ouder wordt van een kind van iemand anders.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ