Отглеждане в приемно семейство

Детето може да отиде да живее (временно) при друго семейство. При отглеждането в приемно семейство е възможно родителят и детето да поддържат контакт. Юридически биологичният родител си остава родител на детето.

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ