Партньор

Лице, с което имате интимна връзка.

Partner

Persoon waarmee iemand een relatie heeft.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ