Плодовит

Ако сте плодовит(а), може да родите дете (за жената), или да направите дете (за мъжа). Жената има приблизително 6 плодовити дни през менструалния си цикъл, около времето на овулация. Ако тя има полово сношение по това време, може да забременее.

Vruchtbaar

Kinderen kunnen krijgen (vrouwen) of kinderen kunnen maken (mannen). Een vrouw heeft ongeveer 6 vruchtbare dagen tijdens haar cyclus, rond de tijd van de eisprong. Als ze dan geslachtsgemeenschap heeft, kan ze zwanger worden.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ