Принуда

Да накараш някой да извърши или да претърпи нещо, например с насилие или заплахи, или защото разполагаш с голямо влияние или власт над него, като властта на възрастен над дете.

Dwang

Iemand verplichten iets te doen of ondergaan. Bijvoorbeeld met geweld of dreigementen, of door invloed of macht, zoals de macht die een volwassene over een kind kan hebben.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ