Жена, която ражда

Раждане

Процесът на раждане на дете.

Bevalling

Proces waarbij een kind wordt geboren.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ