Разкритие

Етапът от раждането, при който шийката се отваря.

Ontsluiting

Fase tijdens een bevalling waarin de baarmoedermond opengaat. 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ