Риск

Възможност да се случи нещо неприятно, например възникване на заболяване.

Risico

De kans dat er iets onaangenaams gebeurt. Zoals bijvoorbeeld een ziekte.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ