Сексуална възбуда

Приятно чувство, което създава желание за секс. Възбудата се усилва по време на секс. Когато мъжът или жената стигнат до силна възбуда, могат да получат оргазъм.

Opwinding

Aangenaam gevoel dat seksueel verlangen geeft. De opwinding stijgt tijdens de seks. Bij veel opwinding kunnen mannen en vrouwen een orgasme krijgen.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ