Спонтанен аборт

Жената прави спонтанен аборт, когато настъпи раждане, а плодът не е достатъчно добре развит, за да живее извън матката. Плодът загива. Често причината за смъртта на плода остава неизвестна. При спонтанен аборт плодът е по-слабо развит, отколкото при мъртво раждане.

Miskraam

Een vrouw heeft een miskraam als ze bevalt en de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om buiten de baarmoeder te leven. De foetus overlijdt. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is. Bij een miskraam is de foetus minder goed ontwikkeld dan bij een doodgeboorte.

Стандартен термин: Miskraam
Неутрален: Misgeboorte

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ