Убежищен център

Подслон за търсещите убежище. Те могат да останат тук до вземането на решение относно молбата им за убежище.

Asielzoekerscentrum

Asielzoekerscentrum. Opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is besloten. 

Стандартен термин: Asielzoekerscentrum
Неутрален: AZC

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ